Agsham bay gawun-garpyzlary magtap agzymyñ suwuna akdyrypdyñ. Chydap bilmän ishden jogap alagada garpyzyñ gözlegine chykdym. Hudaya shükür! Meniñem nesibämde bar eken. Gel indi men saña hödür edyän )))

Köneler, hallboy tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir