dostlar mana gayrat edip turkmenistanda E71 NOKIA, WE E72 NOKIA telin bahasyny bilip berayin hayys. barde 250 dol ekeni arzan gordim shondan! 2,3,4

Köneler, Crash tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir