Men bir gyzy haladym oña kä wagtlar jañ etyadim gurlesyadik her gezek hem aydyp bilman galyadym bir gezek bolsa jañ edemde basga bir gyz alyp indi jañ etme diydi yone sol gezek ayjak bolup edipdim. Indi name etjegimi bilemok hayys edyan maña maslahat berayiñ

Köneler, pensil tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir