Mähriban agzalar men türkmen sözligindàki iñ uzyn sözleri barada mowzuk açasym geldi. Siziñ hem öz bilýän iñ uzyn sözlerini ýazmagyñyza gara$ýan. Meselem: Okaragetirsüýtbereýin. Bu söz ganatly jandara degi$li bolup,onda 21sany harp bar.

Köneler, dilya87 tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir