Yess baby we Turco baby çagalaryň myýmyk bizli pamperslerini öndürýän iri türk kompaniýalaryň biridir.
Bu kompaniýa Yess Harmony hem Yess sabynlary, Yess polat žiletteleri, Yess sodalary we Yess egin-eşikleri ýumşadyjy we ys beriji himiki-tämizleýji serişdeleri, Yess baby pampersleriň uly hem kiçi görnüşlerini hem-de Turco baby bilen adygan Pampersleriň trusi görnüşleri, Turco baby ululy-kiçili çygly salfetkalarynyň, hem-de Turco lady zenan günlikleriniň hemmesi arassalygyň gözbaşydyr.
Biziň firmamyz bu harytlary elýeter bahadan müşderilerine hödürleýär...

Ýaňy-ýakynlarda Turco baby kompaniýamyza gelen önümler bilen sizi tanyşdyrmak isleýäris!
Turco baby pamperslerinden täze Anadolynyň kalbyndan, Çukurowa pamygyndan we Egeýiň zeýtunýagyndan taýýarlanan 4-lik razmerli çaga arlygy, Turco baby çygly süpürgiçleriň täze Lemon, Roza gülüniň, Lilac gülüniň, hem-de orange görnüşleri satyşlara çykaryldy...

Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 7 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir