Ärden ärsiň diňe merdan saýlagyn,
Şirden şirsiň jeňe meýdan saýlagyn
Gaýmagyn galňasyn synman gaýnagyn
Goýny GARAGUMly gorly TÜRKMENsiň

S. TÜRKMENBAşY

Edebiýat, #_YLHAM™ tarapyndan 7 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir