salam gadyrdan agzalar, men ongki agzalaryng gurrunglerini okadym welin otayda oran gyzykly, oran manyly zatlar bar eken, ozlerem 6eyle bir agzybir, birem sowun4 sozleri gormedim, geling bizem 6olar yalak gyzykly zatlaryng gurrungini edeling, agzybirje bolalyng, 6onda nahili gyzykly bolar ha!?

Köneler, jumbo tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir