yusup-ahmet hakynda aydyp biljek bamy diyip sorapdyr hormatly ildeshimiz Yusup asly yevrey dilinden alynan atdyr ol arapcada yusuf diyip aydylar ve gorkune den tay bolmadyk pygamberdir.onyn hekayasy kuranda ullakan bir sure sheklinde aydylandyr.yusuf diymek hayr bereket getiriji diymekdir.ahmet bolsa arap ady emma araplar ona ahmed diyarler onyn manysy ovgi sena aydyjy diymekdir.bu at dakylanda pygamberimizin ady maksady bilen dakylyar cunki muhammet pygamberin bir ady yagny injilde agzalan ady ahmetdir.bu iki adyn ekizlere dakylmasynyn sebabini bilemok belkem bu iki pygamber oran gormegey bolany ucin ekiz cagalarymyzam solar yaly bolsyn diyen arzuw bilen dakylyandyr yada sholar yaly govy adamlar bolsyn diyip.

Köneler, Batyr1986 tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir