durmuşymda in birinji gowy gören sazym şu kinodan, hezil edip dinleyardim, gün boyy kellamde dine şol saz, hymmyldanyp gezyardim, şol sazy indi eşitsem çagalyk günlerim yadyma düşyar, owadan duygylar gelyar, belki sizem şu kinony görensiniz: Mio moy Mio. Mio bilen Yum-Yum birbirini yitirende fleytada owadan saz çalyp birbirini tapyarlar. Gaty owadan saz hali hem göwnümden turyar, belki yaşlygymy yatlatyany üçindir... http://www.youtube.com/watch?v=aDoQ371BPOQ ine şu yerden dinlap görün

Köneler, prikolmyrat tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir