Sag bol dostjan sen hakyky dost crash.goldaýan diýip ýörenleñ birem gelip goldaw berip bilmedi.dost diýýänleriñ hiç haýsysy habar almady.çyn dost shular ýaly günde belli bolýar eken.meñ talyplar.comda dosdum köp diýip ýördüm ýöne beýle däl eken.dushmanlarymda maña dostlamy tanap bermäge köpek etdi.dostlamdan diñe sen kömek etdiñ goý alla seni arzuwyña ýetirsin.meni ýigren ýänler sizede diýjek sözüm bar meni ýigrenmek uçin meni tanamak gerek gerek!!!

Köneler, shaka tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir