Ussat smartfonlar, mysal üçin Samsung, LG dünýä markalarynyň hatarynda bar. Emma reýtingiň liderleri AGM, Runbo, Blackview, Dogge ýaly ýöriteleşdirilen kompaniýalar tarapyndan öndürilen modellerdir.

10. Conquest S8 Pro.
Bu gadjet hem telefon, hem-de gürleşiji. Mundan başga-da, radio internet birikmesini talap etmeýär. Enjam batareýanyň kuwwatyny ýokarlandyrdy - 6000 mAh. 1.3 GGs prosessor we 4 Gb RAM gündelik işler üçin ýeterlikdir. Telefon ikinji gatyň beýikliginden ýykylmagyna, suwuň aşagyna 5 metr çümdürilmegine, doňmagyna garşy durar. Zerur bolsa, datçigiň duýgurlygyny ýokarlandyryp, ellikler bilen işläp bilersiňiz. 16 megapiksel durulykdaky yzky kamera, öň - 8. Enjamyň ortaça bahasy - 36,000 rubl.

9. Katerpillar Cat S60.
Bu, termiki şekillendirişli ilkinji smartfon, howpsuzlyk işgärleriniň, suw geçirijileriniň, weterinarlaryň arasynda has meşhurdyr. 1500 MGs ýygylygy bolan 8 ýadroly “Qualcomm Snapdragon 617” prosessor bilen enjamlaşdyrylan we RAM 3 gigabaýt. 1.8 m beýiklikden gaçmaga we 5 metr çuňluga çümdürmäge ukyply. Beden ullakan görünýär, ýöne şol bir wagtyň özünde wagşy. Gyrasy ullakan metal çarçuwa görnüşinde ýasalýar. Deşikler wilkalar bilen ýapylýar. Ekrany çyzmaga çydamly. Esasy kameranyň ölçegi 13 megapiksel, öň tarapy - 5. Jemi ýady (Памят) 32 Gb. Batareýanyň kuwwaty - 3800 mAh. Ortaça bahasy 36 000 rubl.

8. DOOGEE S55.
5500 mAh akkumulýatorly, 8 ýadroly MTK6750T 1.5 GHz prosessor, 4 GB RAM, 13 we 8 MP iki esasy datçik we goşmaça bir - 5 MP bolan arzan we doly goralýan smartfon. Agramy bary-ýogy 250 gr. Dizaýn rehimsiz, ýöne gaty uly däl. Smartfon oýunlar üçin döredilenok, ýöne orta sazlamalarda meşhur programmalary çeker. 64 Gb üçin gurlan ýat (Памят), üstesine-de 128 Gb (Памят). Gaty güýçli ses çykarýar. Bahasy 12,000 rubl.

7. AGM A9.
5400 mAh akkumulýatorly enjam, şol bir wagtyň özünde kärdeşleri bilen deňeşdirilende gaty ýeňil we kiçi görünýär. Ýeke-täk tapawut, rezinlenen galyňlaşdyrylan burçlar, ýykylan ýagdaýynda täsirini peseldýär, taraplary uçar derejeli alýuminiýden ýasalýar, şonuň üçin telefon asfaltda ýykylsa-da zeper ýetmez. Aýratynlyklary: 1800 MGts prosessor, 3 Gb RAM, 4 JBL gürleýjisi. Suw garşylygy we zarba garşylygy taýdan enjam MIL-STD-810G harby standartlaryna laýyk gelýär. Buz böleginiň içinde doňan ýagdaýynda-da işleýär. Yzky we goşmaça kameralaryň ölçegleri degişlilikde 12 we 16 megapikseldir. Şol bir wagtyň özünde, smartfonyň bahasy 25 000 rubl.

6. Blackview BV6000.
Bu gadjetiň dizaýnynda goralýan enjamyň ähli häsiýetleri bar: demir çarçuwa, ullakan korpus. Mundan başga-da, tehniki taýdan gowy enjamlaşdyrylan. 2.0 GGs CPU we 3 GB RAM bilen talap edilýän oýunlary işledip bilersiňiz. Amatly 4.7 ”ekrany, ýagtylygy we giň tomaşa burçlary bilen ýokary çözgütli ýokary hilli suraty üpjün edýär. Nauşnik we USB üçin açyk ýerler knopkalar bilen örtülendir. Telefon “walkie-talkie” hökmünde ulanylyp bilner. Yzky kamera - 18-e çenli interpolýasiýa bilen 13 megapiksel, goşmaça - 5 megapiksel. Batareýanyň kuwwaty - 4500 mAh. Bahasy - 11,300 rubl.

5. Katerpillar S61.
Bu käbir gowulaşmalar we täze aýratynlyklar bilen CAT S60-nyň täzelenen görnüşi. Aýratyn aýratynlyklary: termiki şekillendirijiniň, lazer aralygynyň we howanyň hil datçiginiň bolmagy. S60 bilen deňeşdirilende, ýylylyk şekillendirijisine duýgur bolan temperatura diapazony giňeldi. Gadjet, “Snapdragon 630” çipsetinde 2,2 GGs ýygylygy we 4 Gb RAM bilen güýçli 8 ýadroly prosessor bilen enjamlaşdyrylandyr. IP68 standartyna suw geçirmeýän. Batareýanyň kuwwaty 4500 mAh, şonuň üçin agyr we göwresi galyň. 16 we 8 MP-daky iki kamera. Bahasy - 50,000 rubl.

4. “Blackview BV8000 Pro”.
“Blackview” özüne çekiji dizaýn, birinji derejeli gorag we mynasyp öndürijilikli bir model çykardy. 2300 MGs kuwwatly 8 ýadroly CPU, 6 GB RAM öndürijiligi talap edýän ulanyjylar üçin gaty amatly. Güýzden goramak metal gyrasy we rezin burçlar bilen gazanylýar. Suwy goramak IP68 standartyna laýyklykda amala aşyrylýar we açyk portlara wilka gerek däl. Batareýanyň kuwwaty 4180 mAh. IPS ekrany maksimum burçlarda şekil kontrastyny ​​kepillendirýär. Gurlan 16 we 8 megapiksel datçikler. Umumy ýadyň mukdary (64 gigabaýt), isleseňiz 256 GB çenli kartoçka bilen giňeldilip bilner. Bahasy - 15 000 rubl.

3. Runbo F1 Plus.
Model 2017-nji ýylda çykdy. Şondan bäri Runbo iň oňat açyk açyk smartfonlaryň biri bolmagynda galýar. Model, güýçli CPU - 2400 MGs we RAM mukdary - 6 GB sebäpli reýting liderleriniň arasynda öz ornuny aldy. Enjamyň aýratynlygy ullakan göwrüm we uly ölçegler bilen berilýär. Şeýle hem, modelde batareýanyň ep-esli kuwwaty - 5000 mAh, 16 we 5 MP ýokary hilli kameralar, ýagty IPS ekrany bar. Gadjet 256 gigabaýt çenli we iki sany SIM kartany goldaýar. Güýçli gurlan çyrasy bar (Фонарик). Size zerur zatlaryň hemmesi üçin 64 Gb içerki ammar ýeterlikdir. Bahasy 28 000 rubl.

2. DOOGEE S80.
Örän kuwwatly batareýa - 10080 mAh we täsirli ölçegleri bolan Hytaý markasyndan gadjet. Uly batareýa kuwwaty DOOGEE S80-i beýleki enjamlar üçin güýç banky hökmünde ulanmaga mümkinçilik berýär. Ululygy we ähmiýeti sebäpli gündelik ulanmak üçin däl agramy takmynan 400 gr. Prosessoryň güýji 2,5 GGs, RAM 6 GB. Öýjükli örtügiň ýok ýerinde aragatnaşygy üpjün edýän “talkie-talkie” bar. Iki sany esasy kamera, 12 we 5 MP, biri goşmaça 16 MP. Iki güýçli gürleýji arassa we gaty sesli. Enjam 128 gigabaýt çenli kartoçkalary goldaýar. Memoryat kartoçkalarynyň ýeri SIM karta bilen birleşdirildi. Ortaça bahasy 22 000 rubl.

1. AGM X3.
AGM NATO ýurtlarynyň harby bölümleri bilen hyzmatdaşlyk edýär we harby derejeli goragly smartfonlar öndürýär. Täzelikiň ulanylyş we howpsuzlyk derejesi taýdan meňzeşligi ýok. Bu, “6” displeýli, 2800 MGs çenli 8 ýadroly CPU, 8 gigabaýt RAM bilen “Qualcomm Snapdragon 845” çipsetindäki smartfon. Telefonda üç datçik bar: iki sany esasy - 24 we 12 megapiksel üçin, öň tarapy - 20-den. -30-dan + 60 ° C çenli temperaturada oňat işleýär. 4100 mAh batareýa üç gün işjeň işlemek üçin ýeterlikdir. Sebitdäki bahasy 53 000 rubl.

Şeýlelikde, TOP-yň lideri, önümçiligi Hytaýda ýerleşýän nemes markasy bolan AGM-den gelen smartfon boldy. 2021-nji ýylyň täzeliginde ähli tehnologiki täzelikler durmuşa geçirilýär. Bu diňe bir bozulmaz smartfon däl, eýsem premium enjamlaryň aýratynlyklary bolan gadjet.

Tehnologiýa, #_YLHAM™ tarapyndan 7 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir