Allahy ýatlamazlyk.Alladan gorkmazlyk (Alladan başga zatdan gorksaň Alladan gorkdygyň bolmaýar).Ýaman niýet.Gaty ýüreklilik.Gahar-gazap.Närazylyk.Nebisli bolmak (nebsiň diýenini etmek gara ýürekli bolmagyň nyşany).

Bilim, Black Wolf tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir