Garry öýe baramyzda,
Uýam bilen elmydama,
Enem bize üzüm ýygyp,
Bir hoşa bererdi yuwup,
Suw ýaly dänesin ýolup,
Agzyňa salaýsaň alyp,
Lezzetine gözüň ýumup,
Iýerdim men gana-gana...


@Jeksparro

Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir