Agzalar ilki bilen hemmelere salam men inni saytdan gitmeli boljak gelern aram aram nikimi basga birine berip gitjek kodyny uytgetmese aranyzada gosularn gelen mahalym. Sayt hezildi öñ gijeki chatlar gyzykly mowzuklar bardy a inni sol bir mowzuklar garaz saytdan sowadym diyen yaly hoş sag boluň dostlarym!!!

Täzelikler, Hercai tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir