Turkmenistandaky yokary okuw jaylary dunya talabyna jogap beryarmi?

Köneler, Zilola tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir