Duyshlere ynanyarsynyzlarmy? Men bir gezek bir pul bilen doly torbany duyshumde tapdym. :) Shol guni stependiyamy aldym kollejymdan :) Yene bir gezek bolsa gyz doganym duyshunde kelemi gordi (Kelem - Kapusta- pusto diyyaler). Shol guni gaty kop pully yitirdik :) . Name uchin kelem-bosh? sebabi kelemin yapraklaryny ayyryan, goparyan we ahyrynda name galyar? Hich zat. Pulsyz gowy ekeni.

Köneler, Batyrgyz tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir