1) Gujukler oz territoriyalaryna \"suw\" dokyaler bashga gujukler bilerler yaly bu gujuk barde yashayndygyny. We yolbarslaram sheyle edyaler 2) Erkek Yolbarslar kop awlamayarlar. Olaryn deregine gyz yolbarslar awlayarlar. Gyz yolbarslar awalayanlary uchin, erkek yolbarslar olary bashga yolbarslardan gorayarlar. 3) Anakonda, ulakan yylan, bir 7-8 metr bolup bilyan (barabar maglumat uzynlygy barada) yylanlar, yylanjyklary doganda achlygyndan oluk dogulan yylanjyklaryny iyyaler. :( . Her gezek doganda ol bir 10 sany anakondany dogyar. 4) \"Gara arsiz galan\" (Black widow) moy- toydan son erkegi iyyar :( 5) Raccoon diyen \"gujukler\" ozlerini bashgalardan gorajak bolup sheyle bir yaman ys \" goyberyaler\" :) 6) Pishigin agzyndan sheyle bir yaman ys chykyp biler chto olmeginiz mumkin ol ysdan. Kim name yene bilyar

Köneler, Batyrgyz tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir