salam talyplar!geliň biraz bilimimizi artdyralyň.kimde-kim geň ,täsin yada bir zadyň kim tarapyndan ,haysy dovlet ilki bolup çykaranyny bilseňiz yazayyň.bilip gosak zyýan etmez.

Köneler, kapriz tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir