Esasy bahanalaryn biri - biz oylanmak arkaly şeyle parollary oylap tapyas, yagny biz oylap tapan parollarymyzu başga bir adam bilmez yaly, yatda saklamaz yaly edip oylap tapyas. Yönr islendik adam hem şahsy kompyuter ulanyp başaryar. Gelin indi bolsa hakerlaryn nadip parollary bilyandikleri we munun bilen nadip göreşmelidigi barada gürrün berelin.Diymek, 2013-nji yylyn mart ayynda belli Amerikan Jurnay "Ars Technica" gyzyklanmak maksady bilen bir barlag geçirdi: onun redaktory Neyt Anderson, ol mundan ön parol döwmek bilen asla gyzyklanmadyk adam açyk torda erkin yaraglanyp, yagny soft (programma) internetdaky erkin yagdayda duran soft bilen, sonky wagtlarda in köp "heş" saklanyan RockYou atly programma, şeyle hem sekundyn dowamynda tordan tapylan we haysydyr bir naçe sagadyn dowamynda yüklenen we yöriteleşdirilen forumdaky (maslahathana) 16449 MD-5- heşlary alyar, onda sekiz mün ulanyjynyn parolyny bir tekst formasynda alyar.Gutlayas, Anderson mundan ozal durmuşynda asla parol döwmek bilen meşgullanmadyk adam. Şonun üçin, munun yeten netijelerine üns berip "Ars Technica" jurnaly şular yaly barlagy yene bir sapar geçirmeklik isleyar. Özünem şol tertip boyunça yagny MD-5 heş bilen, yöne bu gezek professional döwüjiler bilen (gülkünç hem bolayyar öydyan :-D). Bu gezek netijeler hasam yokary sanlar çykaryar.Hemmesinden beter bu barlagy Stricture Consulting Group, Jeremi Gosna has gowy geçirmeklik başardyar. Adaty seriyadaky AMD prosessor we Radeon 7970 wideo şekillendirijisi bolan kompyuter arkaly ol 20 sagadyn dowamynda 14734 sany parol döwmegi başarypdyr, yagny bu görkeziji tertip sanynyn 90% barabardyr. Ilkinji yerde bolsa Yens Ştobey, oclHashcat-plus atly mugt yayradylyan programmanyn öndebaryjy düzüjilerinin biri. Elbetde döwmeklik üçin biraz güyçli maşyn ulanyp, yagny, 2 sany wideo şekillendiriji Redeon 6990 ulanmak bilen 1 sagadyn dowamynda ol 13486 sany heşy açyp bilyar, yagny 82% (tertip san diyyanim spisok!). Yene bir radix lakamly haker hem şol bir wagtyn özünde 62% paroly bilyar, yöne ol ahli eden işleri barada düşünjeli teswir goyyar.Nadip yöriteleşen döwüjiler hereket edyarler we name üçin ulanyjylaryn parollaryny şeyle bilmek ansat? Ilki bilen "ansat" parollar döwülyar, bular üçin az wagt sarp edyan, sonra bolsa kompyuter oyunlary yaly haker kyn ugurlara geçyar, yagny olar üçin köp wagt sarp etdiryan we şol bir wagtyn özünde köp pikirlenip oylanmaklyga güyjenme bolyar.Başda "gödek güyç" goyberilyar (elbetde bahana), bu bolsa uzynlygy 1-6 sany simbol açyp bilyan, şeyle hem onun sanyna 26 sany yokary we aşaky registrlara giryan latin harplary, 10 san we 33 ş.m. simbollar, jeni -95. Netijede biz medeniyetli sanlara eye bolup durus, orta statistika boyunça desktop kompyuter muny sanlyja minutda hasaplap bikyar. Bellik:bir tanysymyn hayysdy boyunca dostluk.ru-dan kopyalap goyuldy.

Bilim, Mr_arsen. tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir