Uzagyndan ozuni odar. Biralym sheyle diyipdir -kimdir biri hazirki dovurde zerurlygy bolmadyk zady oylap tapsa,o uzagyndan zerurlyk doran mahaly peyda berer. makaw Bir alymdan sorapdyrlar: -Nahili adamy makaw sayyp bolar? -Idili igenmegi hem owmegi basarmayan adamy diyip, alym jogap beripdir Terbiyecilik usuly Bir Mugallym okuwcysynyn jogabynyndan taze bir zat esityan sekilde dinlapdir. Sonda gapdalyndakylar ondan: Eysem,sular yaly adamlar sana taze bir zat owrenip bilermi?- diyip sorapdyrlar. -Elbetde, men onun jogabyny ozunden onat bilyan. Emma men onun keseki birine owretmekden lezzet almagyny isledim, sebabi seytsek onat okamak howesi artyar. Kitap sahypalarynyn gyrasyndaky dushundirish Bir alym sheyle diyipdir: -Kitap gatlarynyn gyrasyndaky dusundirish yash gelinin gulagyndaky syrga yalydyr.

Köneler, gunjagaz tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir