Slm türkmenistanlylar taze yyl bayrmynyz düşümli bolsyn hemmanize gujak-gujak doly govy arzuvlar yollayann, işlernizde okuvlarnyzda stünlik, sagaman ene-atanyza govuşyn bizi yatdan çykarman _

Köneler, abat89 tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir