ARKADASLAR men Bayramaly ili barada kelem agyz soz aytmakcy.Bayramaly taryhy yadygarliklere bay saher.eysem bizin pygamberimizin baydak goterjisi so tayda yasady ve sotaydada jaylandy,ol bizin sahabamyz HOJA YUSUP HEMEDANYDYR. ilkinji bolup pygamberimizin dinini ve yslam dinimizin buysancly baydagyny buysanc bilen goterendir.kurany hatym eden, mekga piyada nice sapar baran.yslamy yayratmakda uly gosant gosan sahabamyzdyr.hazirki vagtda dunyan durli yurtlaryndan bayramala gelip zyyarat etyarler. eysem sizede miyesler edendir doslar seyledalmi.bayramalyda basgada kop pirlerin, sehitlerin yadygarlikleri AHMET-YUSUP,ZULKI KEPIR BABA,KIRK GYZ GALA,GAVIR GALA,SOLTAN SANJAR,HAJYMELEK TAMDYR,VE BASGADA KOP.arkadaslar ALLA nesip etse bizde dilegde bolsak bayramaly iline zyyarata gelin, men size hokman garasaryn.bayramaly siz ucun mydam acyk, myhman kabul ederis gelin.dogryny aytsam kop vagt boldy bayramalyny gormedigine, yone siz zyyarata geljek diyseniz bararyn!!!

Köneler, gull tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir