Hich bir ulakan sebapsiz aglasynyz gelyarmi? Oglanlar utanman aydyberinler. :) Men birnache aglayan oglanlary gorupdim. Aglan son olar gowy bolyalar, voobshe hemme adamlar agalandan son biraz gowy bolyalar. Indi name uchin hich bir sebapsiz aglasymyz gelyar?

Köneler, Batyrgyz tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir