salam!hadyslarda ,kitaplarda,kowusnamada we bir nache taryhy hazirki zaman kitaplarynda adamlary her ugr boyuncha bir nache topara bolyarler,eger hemme chaganyn bir terbiye bn osmegi gelejege tasir edip bilermi her adam ayratyn mashgalada terbiye alyar we shol alan terbiyesi esasynda ulalyar osyar,meselem kimsi hudaya ynanyar kimsi ynanmayar,kimsi tiz gahary gelya kimsi gaharyny yuwdup bilyar ,kimsi soyup we soyman bilyar ,garaz her adamyn oz ayratyn dunyasi bar ,shu yerde shol ayratyn dunyaleri umumylashdyryp owrenelin eger pikirleriniz bar bolsa goshjak goshantlarynyz bar bolsa.

Köneler, hakykat1 tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir