Islegler boyunça aydymlary goyup bilersiniz, islan temanyzda, islendik islegde aydymlary salgysy bilen goysanyz beylekilen dinlemekleri üçinem gowy bolar aydym arhiwi: www.turkmencafe.com

Köneler, Maxat tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir