Tupoýlar!
Gömükler!
Dereksizler!
Medeniýetsizler!
Terbiýesizler!
Elipden şermendeler!
Boşlar!
Dil bilen orak orup, elinden hiç zat gelmeýänler!

Ýene näme diýsemkäm size, gepedüşmez haýwanlar?!

(@yashalym hemem @Yylgyn nikden girip namartlaýan haramzadalara degişli bu)

Bilim, Pegas tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir