ey ellerinize saglygey onaranlar. Nesip bolsa gowja wagt geçireris.

Köneler, korpe tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir