essalawmaleykim mena bari köpden bari gelmanson yol yatdanam çykpdr. googledan tükrmen dilinde zat yazyp bir zat gözledim weli talyplar diyip çykaydy gel girip göreyn didim.... seretdim weli köne agzalardan hiçkim yokla... muhacir bn akgy olara wobşe görünenak... sonam ata, feya, harmandali, şadyyanja, mylayym, turkmen_oglan.... we ş.m. saytyn önkü yagdayy gowydy weli hazir birhilek bolpdyr ... birje agajanh-y gördüm... onson talyplar.com PARTY haçan... oturşma yokmy bu yakynlarda... abatda bolyamy ya istanbulda bolarmy bolsa gowja bolardy.... ay bole tazelik bolsa birje guuk diyersinizda... 5x

Köneler, .x_xXx_x. tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir