gelin şu yerde ahli türkmene degişli saytlary yygnayly. nomer goysak has gowy bolar. 1. science.gov.tm 2. turkmenistan.gov.tm 3. oilgas.gov.tm 4. zamantm.com 5. tmolympiad.org 6. dagdan.org 7. tm-music.net 8. turkmenistan.ru 9. turkmencafe.com 10. turkmens.com 11. tmhits.com 12. tmchat.ru 13. tmaydym.com 14. balkanttm.com 15. bayramaly.com 16. okamak.com 17. gundogar.org 18. annagurban.com 19. nazar.annagurban.com 20. zumerchas.com 21. darkroomposse.com 22. turkmenistan.ru şular hazirlikçe yadymda düşyanler. siz hem goşsanyz, minnetdar bolardym.

Köneler, Erkin666 tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir