Salam oglan talyplar! Howwa,oglanlar bizin hemmamiz gyzlary gowy göryas,sylayas,kawagty söyüp,köyüp ölüp yörenlerem bar...Geliň şutaya in gowy göryan gyzlarynyzyn suratlaryny goyalyň,yada olar hakda birzatjyk aydyp öweliň,menä ýyldyzlary gowy göryan,köyüp görmedim entek :D GYZLAR 4EVA!!! Ine meniň guşum (arzuw ediber:D)

Köneler, yashka tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir