salam talyplar $eyle mesele yuze çykdy pikiriñizi aydaysañyz bilyänler jogap bersin Durmu$da $eyle zatlar kän gabat gelyär mesele talak hakynda,yagny nikaly är-ayal,zenan ma$gala talagny alman ayrylandan soñ,zenan ma$ga-la ba$ga äre baranda $oñ nikasy durs bolarmy?delil gerek.

Köneler, kary tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir