london polis dostum gep pulda däl üone belläp geçmeli zadym $u erik gelüän oglanlardyr,gyzlar ömrinde etmedik zatlarny edüärler dogrymy in bärkijesi hemme-si diymesemem köp gyzlarmyz pul uçin hemme zada kaüyl ,Ahyrzaman geler bolsa ilki bilen $u üyrda geler üone men bir zada göz etirdim Turkmenistana geljek üyrt yok eken see you later

Köneler, kary tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir