Bu yazgymyz turkmen halk aydymlary hakynda bolsa-da esasan hem shol aydymlaryn yzynda gelyan sanamalar hakdadyr. men yany yakynda Yrak turkmenlerinin edebiyatchy alymy Shemsetdin Kuzechi bilen tanyshdym. Onun Yrak turkmen folklorynda yer alan hoyratlar diyen janry meni gaty ozune chekdi. Hoyratlar-koplench bizin turkmen halk aydymlarymyzyn yzyndan gelyan sanamalaryna gaty menzesh.ya-da bizin folklorymyzdaky sanamalar hem hoyratmyka?Bu hakda bilginiz bolsa paylashaysanyz? Size turkmen halk aydymlarynyn sonunda gelyan sanamalardan birki bolek aydyp bersem has dushnuklirak bolar. Ey agalar gurdy gordum Gurt yerinden turdy gordum men aglaman kim aglasyn Yar gochen yurdy gordum ya-da Yenenin yenesi bar Kollerin sonasy bar menin soyen yarymyn Bir garry enesi bar Yenede yene neylesin Kollerde sona neylesin Iki yurek bir bolaysa Ol garry ene neylesin. bbashga bilyan setirleriniz bolsa yazaysanyz?

Köneler, saylanan2 tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir