Yazjakdaldim. Soygi barada indi yazjakdaldim, yone yene yazdyrdy. Muhammediñ drammasy. Muhammet bilen Gülälegiñ drammasy.

Saña men omrim diyerdim,
Emma omrimi soldurdyñ.
Meni guldir diydim,
Üssümden guldirdiñ.
Seret guyjimem galmady,
Otyryn ukypsyzja bak mana.
Estyanmi meni??
Gidisin yaly gel galdyrsana.
Gaydyp ber mana meni,
Onki durkum nirede.
Utanyan men indi ozimi senizi goremde,
Goresmedik, soygimiz ucin goresmedik.
Sen sowasdyñ emma,
Men senden hic sowasmadym.
Heniz kici bolsakda owadan soygimiz bardy,
Nace yyldan bari iki yurekde yasayardy.
Islesekde gowusmadyk bir-birimize,
Ejen bermek islemedi seni oba yigdine.
Sen tiz yenildin, ir gowsurdyn pullary,
Indi bolsa bizi ayyrdy howayollary.
Gulalegim, sana diyerdim men lalegim,
Beren akja kepderimem galdy yadygarligim.
Icine sinip gitdim bu parklaryn, saherlerin,
Omirlik nalet bolsun mensiz gecen saherlerin.
Dana cenli goz yumman eden arzuwlam puc cykdy,
Bu notalar sana sozlerim elten buslukcy.
Muhammet ugrunda oldi yone entek ayakda,
Sonuna cenli bile dal, yeke baryar gayykda.
Senin ucin cykya kalbymdan ajy aydymym,
Senem oz soygin ucin ädäÿ yeke adimiñ.
Sebapkari sen gahardan kellamin donmasy,
Sen bile bile bolsun yada durmus bolmasyn.
Ikimizem yurekden acyp tör bermedikmi,
Biz ikimiz soymek ucin bu dunya gelmedikmi?
Kuysedi, diysen kalbym kuysedi,
Yeller gelende ysyn burnuma degsedi.
In owadan guller señ gorkine menzedi,
Yone menin soygim sana degmedi.
Diydiler, ony unut diydiler,
Pikirlem acgoz yaly meni, iydile.
Ozgani gormez gozim, kor boldyda diydelem,
Her kimden giden dunye bir gun gider bizdenem.
Sen menin gunesimi yapan bir bulutdyn,
Gaharym gelsede icimden yuwutdym.
Ikimiz kitap sonynda gelyan bir umytdyk,
Ajap bir soygini tasladynda unutdyn....

Seyle bir kuyseyan....
Kalbym agryya, kalbym agryya!

Edebiýat, Mr_arsen. tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir