MUKADDES...TARAWA NAMAZYNYÑ FAZYLETI...

Tarawa namazynyň fazyleti

“Alla Remezan aýynda agzyňy beklemegi parz kyldy (etdi). Menem gije ybadatyny (tarawa namazyny) sünnet kyldym. Kim fazylatyna ynanyp we aljak garşylygyny Alladan umydygär bolup orazasyny tutsa, gije ybadadyny ýerine ýetirse, eneden doglan gündäki bolşy ýaly günälerinden halas bolar.” (Nesai)

“...

Dowamy »

49 1
Edebiýat, 6 hours ago


NIÝET BARADA...

Yhlas we niýet barada hadyslar

Ebu Abdullah Jabir ibni Abdullah el Ensary radyýallahu anhuma şeýle diýdi: -Bir gezeginde, Pygamber sallallahu aleýhi we sellem bilen bir söweşdedik. Şeýle buýrdy: -Keselleri sebäpli Medinede galan şeýle bir adamlar bar ki, siz bir ýolda ýöreseňiz ýa-da bir jülgäni geçseňiz, olaram (niýetleri sebäpli) s...

Dowamy »

28 0
Edebiýat, 6 hours ago


HAÝŠDYM...

Hemmañize salam men sizlerden uly hayyshdym shu saytdan nadip cykyp bolyar. Adyñy hem pozup nadip cykyp bolyar... bilyaniñiz bar bolsa shu mowzuga teswir yazmagyñyzy hayysh edyarin...aslynda gaty gowy goryan bu sayty emma (....:'(....:'(...:'(....)sheylerak gownume degdiler???...;'(((
@KORPEJIK....

Dowamy »

212 10
Sorag-jogap, 11 hours ago


MUKADDES MAKALA...

Allany näme üçin görüp bilemzok

Myratjyk kakasyndan: - Biz näme üçin Allany görüp bilemzok? – diýip sorady. Kakasy: - Biziň gözümiz Allany görüp biljek şekilde ýaradylmandygy üçin Ony görüp bilemzok – diýip, oglunyň başyny sypady. - Näme üçin görüp bilenok, kaka? - Sen fotoapparatyň bilen ähli zadyň suratyny alyp bilýärmiň? - Hawa, a...

Dowamy »

111 1
Edebiýat, 2 days ago


SORAG...

(Biderek hapa payyš sozler almaň meniň mowzugymda uly hayyšd sizlere hormatly agzalar)

Sorag Türkmenistanda nače sany sayt bar we atlary???...

Dowamy »

246 3
Sorag-jogap, 6 days ago


....GOSHGY...

"BIWEPA SÖÝGÜLIM"
Agladym soygulim yeke sen diye
Inni terk etdiñ özgesi bile
Soygum har bolly gallym yeke
Biwepa soygulim biwepa yarym

Kimler diyyar bugun janym sana
Mynasyp gormediñ meni özüñe
Yuregim yashlanar yalan söýgüñe
Biwepa soygulim biwepa yarym

Ilki soygi sozle...

Dowamy »

141 9
Edebiýat, 1 week ago


SOYGI BIWEPALYK...

(Ilki bilen yazyp gecyan unsli okan sogulmesin menin mowzugymda hormatly okyjylar haysh edyan...)


Soyguliniz biwepalyk etse soyguliñize name diyersiñiz nahili yol tutardynyz...???
Kimde nahili jogap bar bolsa yazayyñ???

Dowamy »

212 9
Sorag-jogap, 1 week ago


SALAM AGZALAR...BARYMYZA DEGISHLIDIR BU

(Soz ya-da harp yalnyshlarym bolsa bagyshlan oñinden)

Ynsanlar ahliñize sorag birek-bireginizi tanañyzok kopsi tanayalar hem wirtualda shonda hem ilki bilen tùrkmen diyip aytyañyz tùrkmenlerin dap dessury kandir sanap anyrsyna cykyp bolmaz edebin bashy salamdyr...shu gowne degyanlerin milletimiz bir tùrkmendiris biderek adamyn gownu...

Dowamy »

283 22
Edebiýat, 1 week ago


KAKAMJAN-EJEMJANYM...GOSHGY

"Kakamjan-ejemjan"

Gòzùmiñ nury siz diñe kakamjan
Yuregimin eyesi siz mahirli ejemjan
Siz menin dunye baylygym
Sizdirsiniz omurlik ganaty perzendiñ...

Yylgyrshyñ deñemen ejejan ozga
Hic gyza ynanyp yuregim bermen eje
Čunki sizden dey soyjek yokdur meni
Ejemjanym mahribanym soyy...

Dowamy »

161 14
Edebiýat, 1 week ago


PULA CALYSHYP BOLMAYAN...ALLAHYMYN BEREN BAGTY...

Pula chalyshyp bolmajak. Zatlar hem bar bu dünyade. Ilkinji nobatda Allahymyñ peshgesh beren wagty ynsana bolan mähir muhabbeti söygisi...soñra Eje-kakañ mashgalañ jan saglygy...hemde sen bularyñ bagtyna guwanyp yashamagyñ...

Dowamy »

173 3
Edebiýat, 1 month ago