Salam agzalar. Meni kopüňiz tanayan bolmagyňyz hem ahmal, men öň nokia-n97-dim, indi adym ayazkaka, Menem shu wagt yadawrak, menem yurtma-yurt aylanyp cagajyklaryň taze yyllaryny gutlayaryn, Hali awstraliyaly, Yaponiyaly, koreyaly, cagajyklary gutladym. we gutlamagym dowam edyar. birden artykmac sowgat galsa sholary talyplar.com-uň agzalryna paylaryn diyip umyt edyarin!!! eyyam nokia-n97 menden 10.000 $ amerikan dollaryny sowgat aldy!!!! Yone näwileyin size zat galsa!!! Hazirem cagajyklar yanyma geldi sholary ugradayyn ondan soň dowam ederin!!!!!!!!!!! Sag boluň HO HO HO!!!! şu wagt sagat täze ýylyňyz bilen!!!!!!

Köneler, Ayazkaka tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir