Salam Hormatly agzalarmyz. Hakykatdanam bizde bir pese düşüşlük bar yalak. Menem Sonky vagtlarda girip bilemok gaty gormän. Menin açjak bolyan temam Turkiyede okayan talyplar hakda.Dogrysy Tomus öye gidip bilmedim gyş baryp gaydayyn diyip öydäkilere bilet alyň diydim. Birinji talyp belgesi istäpdirler Turkmen Hovayollaryndaky Ministr ayallar. Hava hava Minstir Bilet alanlarymyz bilyandiris Hemmesi ozuni Bir Minstirmikam öytyar. Gaty sovesim gelyar velin ynsabym dur diyyär. Sonam sms yazdylar Aşgabat-Istambul yza gaydyş biletini Aldik. Yöne Istambul-Aşgabat biletini Ol yerden almalymyş diyip.Yagny biz özumuz alanmyzda biletiň bir tarapy 350 dollarmyş. Bu habar dogrymyka yada ol heleylerin çykaryan zadymyka bilyaniňiz gayrat edip yazsaňyz. Eger dogry bolsa näme etsekkäk Hemmemizem Turkmenistanyň Rayaty. Hatda Daşary yurtda okayan talyplary. Turkmenistanyn Ankara Beyik Ilçiligine yüz tutsak Kömek etmezlermika? şu tema hakda name diyyäňiz

Köneler, agash55 tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir