salam hormatly agzalar men hemmanize yuzlenyan hosamaylyk bn; su sayt bolar bolmaz gurrunler ucin, yada gybatlar ucin acylmady ,bu sayt ozara pikir alysmak maslahatlasmak ucin acyldy bir birimizi kusgurmek menmenlik edip bir birimizi kemsitmek ucin acylmady eger seyle niyet bn gelen bolsanz men size suny diyyan barybir bu yerdakiler bn razylasanzok onda name ucin olan oyunde iyip icip yasyanz haysy hak hukuk bn hereket edyanz jogap bersenz gowy bolar bu dagdan gelip bagdakyny kowmak bolyar yada mellekca yer bersen yer eyesini yerden cykar diyenleri bolya galanam oz isinz, yone hemme zady Beyik Allan ozu gowy bilya nesip bolsa hemme zat gun yuzune cykar bir gun, men bu yazgyny esasan hem onku has agzalarmyz ucin acdym olar :shahyr diwana, muhacir, maxat, garabekewul, harmandali, ata aga lider, ceremoxide, mc merw, el maharicy kakabay, ,sazanda, agayunus, achilles, mylayim, yaly we beyleki agzalarmyza yuzlenip acdym, saytymyza eye bolalyn, kesekilerin ellerine bermalin hemme zada tazeden baslap gorkune gork gosalyn saydymyzyn gadyrdan esasy agzalary, jogaplarnyza garasyan sabyrsyzlyk bn. jankaka, kakajan, hindistan, hyderabad kollama@rambler.ru, durmak yok yola dowam edelin, nesip bolsa goldaw berersinz diyip umyt edyan sag bolun.

Köneler, jankaka tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir