ey butin dunyadaki turkmen talyplary,men sizin hemmanizi talyplar gununiz bilen cyn yurekden gyzgyn gutlayaryn!we geljekde oz watanynyza,ene atanyzagaryndaslanyza we dost-yarlanyza komegi degyan,we olaryn size guwanjak adam bolup yetishmeginizi yeketak beyik allatagaladan dileyan!!!we shu yere oz arzuwdyr dileklerinizi yazmagnyzy hayys edyan

Köneler, dertsiz tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir