Slam garabekewul atly agzamyz sizin bu adynyz meni oran duygulandyrdy.Sizem bolmasa garabekewullumisiniz yada ol yerde gezelenje zada gidende uly tasir galdyran zatlar boldymy? Cunki men Garabekewulu oran soyyan.Bu menin onup osen yurdum, Seydini gursagynda goteren yurdum taryh bilen doly burenen yurdum. Yone bir kemcilikbu ady bas harp bilen yazmalydynyz!

Köneler, kebelek tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir