Garabekewul atly agzamyz senin ucin

Slam garabekewul atly agzamyz sizin bu adynyz meni oran duygulandyrdy.Sizem bolmasa garabekewullumisiniz yada ol yerde gezelenje zada gidende uly tasir galdyran zatlar boldymy? Cunki men Garabekewulu oran soyyan.Bu menin onup osen yurdum, Seydini gursagynda goteren yurdum taryh bilen doly burenen yurdum. Yone bir kemcilikbu ady bas harp bilen yazm...

Dowamy »

2323 43
Köneler, 12 years ago


Garabekewul atly agzamyza ayratyn salam

Salam garabekewul atly agzamyz siz name ucin adynyza garabekewul yazdynyz.Bu ady okanymda bir mahir duydym cunki bu at menin osup ulalan yerim.Siz de Garabekewullimisiniz!
yone bir kemcilik bu ady uly harp bilen baslamadynyz

Dowamy »

2805 70
Köneler, 12 years ago


Sizden komek isleyas!!!!!!

Salam talyp den dushlar.Mana agyr suw bilen baglanysykly bilyan zatlarynyz bar bolsa aydyp biler misiniz?Sonam network bilen baglanysykli bilyan zatlarynyz bar bolsa komek etmeginizi sorayas.Okayan bolumum kompyuter inznerligi bolanson kompyuter hakinda kop zatlary bilmek isleyan.Sizin jogaplarynyza garasyan.

Dowamy »

1128 2
Köneler, 12 years ago