agshamynyz hayyrly bolsun! ishiniz showly, keypiniz bash bolsun! bolmasayam bolsun shol! ok my?! sizden birzat sorajak: ady "1984" bolan kitaby okanynyz barmy aranyzda. awtory george orwell bolmaly yalnyshmasam.

Köneler, hoshowaz tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir