agzalary has ýakyndan tanamak maksady bilen geçirilýän söhbetdeşlilerimiziň bu hepdeki myhmany ultimatum! ultimatum soňky döwürde bu sahypaň iň aktiw agzalarynyň biri, we gowy ýazgylar ýazýar, ýazgylaryny yzarlaýan agzalarymyň biri. ultimatum barada gysgaça: ýalňyşmaýan bolsam 1987-nji ýylda paýtagtymyz Aşgabatda dogulan. Aşgabatdaky başkent türkmen-türk mekdebinde okan. Şu wagt hem istanbulda bir ýokary okuw jaýynda bilim almaga dowam etýär! galanynam özünden soraň! :)

Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir