hormatly talyplar hemmäňizi remezan baýramyňyz bilen gutlaýan! Tutan orazalaryňyz, eden ýagşy dileg, dogalaryňyz kabul bolsun! baýramyňyz gutly bolsun!

Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir