oraza aýynyň başlarynda kakabaý teklip edipdi, istanbulda üýşeliň diýip! oraza baýramynda 9 gün dynç bar. istanbulda üýşmeleň etmäge nähili garaýaňyz! Talyplar.com-yň agzalary bolup bir ýerde üýşeliň, has ýakyndan tanyşarys, mümkin bolsa türkmen palow iýeris :D. Türkmenistanda geçirilen üýşmeleňe baryp bilmedikler üçinem gowy bolar!!! istanbullylar! nähili pikir etýäňiz! baýramda näme planlaryňyz bar?! eger üýşeris diýseňiz birini kordinator edip belläliň, meselem bu sahypanyň istanbuldaky jogapkäri muhaciri!!!

Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir