yany güyjin yazan blogyny okadym. edil güyç yaly men hem bir sayt açdym. mana-da kömekleşjek adamlar gerek. kömekleşip biljek, inlis dilini gowy bilyan, yumora düşünyanler hayyş guk diyin. girip durun: joke-fun-comedy.com

Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir