Salam gadyrly talyplar.comyn agzalary we ullanyjylary. Youtube`da aýlanyp yörkäm bir wideo gabat geldim. Başkent türkmen-türk mekdep okuwçylary tayyarlapdyr. Mekdep ýyllarym yadyma düşüp gitdi. Diňläň lezzet alyň... Bashkent Mekdebim

Köneler, ultimatum tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir