Salam dostlar. Beyik Magtumguly şahyrymyzyň Yat Bolar goşgysynda "kendir guşakdyr" diyen sözüne gabat geldim manysyny bilyan bar bolsa gayrat edip yazsa gaty hoşal bolaryn. YAT BOLAR Garyp aýak ýalaň, kendir guşakdyr, Bir märekä barsa, orny aşakdyr, Garyplar at münüp, depse – eşekdir, Döwletliler eşek münse, at bolar.

Köneler, talypmen tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir