Toy cakylygy...

Salam, armanda!? golayda bir toya cakylyk tayyarlamaly welin name yazjagymy bilmedim. ahyryn size soramak kella geldi. cakylyga yazmak ucin manydar gosgy kupleti yada yazgy bilyaniz barmy? cakylygy okan azajyk adama pikir etdirjek birzatlar, dunya-durmus barada yada azajyk dine degisli hem bolup biler, tapsanyz su yazga gosayyn.

Dowamy »

7320 67
Köneler, 10 years ago


Duyduk duymadyk diymanlerey!

Hemmanizin bilisiniz yaly kop dowletlerde okuwcylara goldaw berilyar. Turkiyede okuwcy acarsoz diyipdi bir talyp. Tazelikde birinden gowy bir habar esitdim. bu habar bilen menin bir teklibim bar...

Habar; Amerikada okayan okuwcylara Discovery Bank loan (karz, credit) beryamis. okuwcyn nireden gelendigine garamazdan herkime beryamis....

Dowamy »

1552 9
Köneler, 11 years ago


Turkmence in gowy aydym haysysy?

Salam mahribanlar! Mena yenede gelaydim. onki Turkmenistan suratlary bilen baglanysykly soragyma jogap berenler kop sagbolsyn. Men yenede bir soragym bar. Bolya Turkmenistanyn suratlaryny tapmak kyn (tapsanyz aydyn entegem gic dal), dusnukli, onda mana bir gowja turkmen aydymy tapyp berin. youtube de bolsa bolya. su yerde gecen yylky Turkmenistan v...

Dowamy »

1609 15
Köneler, 11 years ago


Turkmenistandan suratlar gerek

Salam jemenne! Armanda!?

Men bir halkara baslesikde gorkezmek ucin video tayarlamaly. Her dowletden 7-8 surat gerek. Gecen yyl Turkmenistandan surat tapmak kyn dusupdi son ucin sizden hayysht, gayrat edip mana 7-8 sany turkmenistan suratyny iberseniz yada nirden tapyp boljagy barada yazsanyz oran sat bolaryn. Suratlar in azyndan 720...

Dowamy »

1531 4
Köneler, 11 years ago


Oylama...(Turkmen Gelin Gyzlaryna Yazylan Yzgy)

Ol yazyja dal gazyede (Sabah denilen alcak gazeteye) jogap yazmak gerek. Nenen solar yaly yazga rugsat bererler... yene de bir mesele... belkem bu planlanan yazgydyr, turkmenler bilen turklerin arasyny bozmak isleyan samsyklaryn isidir? Eger seyle bolsa hic jogap yazmak gerek dal. Jogap yazsak ondo emellerine gowsarlar. Jogap yazmasak bugararlar. H...

Dowamy »

1222 8
Köneler, 11 years ago


"Youtube" da goz yashy...

Salam agalar, iniler, uyalar, jigiler...

Gecen gunlerde, bir enanin basyndan gecenleri barada .ppt fayly elime gecdi. Okamda gozume yas aylanyp gitdi. Son sony turkmence terjime edip turkmen halkyma hodurlemek pikiri geldi. epesli wagtdan bari turkmenistanda bolmanym ucin hem turkmence kop okamanym ucin terjime hem kyn boldy hem gat...

Dowamy »

1873 8
Köneler, 11 years ago


Nadip? Seydip!

Salam talyplar!
Barin hezilligi barha artyar. Shu yere gelen-giden, yazan-bozan, atan-tutan hemme talyplara kop sagbolsun. Klawyeturanyz has hem yazgyn bolsun!

bu yazgyny aslynda MOONFLOWER kardesime (turkmence) yazjakdym yone pikir etdim, herkime gerek zat diyip bu yere yazdym.

HTML kodlaryny owrenmegin in ansa...

Dowamy »

932 1
Köneler, 11 years ago


Turkmenistana in arzan nireden jan edip bolyar?

Salam talyplar!
Turkmenistana mugt sms ibermanin yolunu tapdyk, kop sagbolun. Men ucin ikinji mesele; nadip turkmenistana arzanyrak jan edip bolarka?
Men ozuma www.alosmart.com dan kart (kod) alyp jan edyadim we www.voipraider.com dan jan edyadim, yone olardan has amatly jan edip boljak yer bilyan barmy? Hany dillenin mugt turkmenista...

Dowamy »

1477 10
Köneler, 11 years ago


taze grupba acmak meselesi!

salam gadyrdanlar!
su blog meselesi gownumden turdy.
bilemok sizin kabiriniz gaty goraymegi hem ahmal yone barde jogap yazmak we yazylan jogaby tapyp okamak hyllalla. son ucin yahoo groups da taze bir grupba achdym. su saytda edip boljak zatlary shol grupbadada edip bolar pikiri bilen...
egerde grupba gosulmak isleseniz
...

Dowamy »

1347 5
Köneler, 11 years ago


seni haladym!

salam agalar, iniler, dogan gardaslar!
bu internet sahypasyna tazeden bari girip basladym. gownumden turdy. agzalaryn hemmesini gutlasym we berekella diyesim gelyar.
kellame bir pikir geldi. ucup gitmaka siz bilen paylasmagy makul gordum. bu sahypanyn okuyyjy we yazyjylary hakynda gysgacyn maglumat yerlesdirilse nahili bolar? bile...

Dowamy »

1386 7
Köneler, 11 years ago