hormatly agzalar gecen gunlerde foreign policy jurnaly dunyanin 100 entelektual tanymal adamlaryny saylapdy yagny may ayinda we gecen hepde hem sol 100 adamdan 20 adam saylandy olaryn icinde birinjisi kimdir oydyaniz turkiyeli bilim adamy we din alymy M Fethullah Gulen birinji yere cykdy oran tolgundurjy we begendirji habar bu yagday babatda bu jurnalyn bas redaktory turk telewidenyelerine we gazetlerne beren beyanatynda Gulen bn yakyndan tanysjaklaryny we onun kitaplarydyr durmusy yasayisi isleri hakynda jurnallarynda makalalardyr habarlary cykarjakdyklaryny aytdy we Gulenin dunya yuzune yayan parahatcylyk we dostluk we hosmeyilli gatnasyklary atly ideasyny has hem one surjekdiklerini beyan etdi we Gulen in idealary netijesinde dunyade acylan turk mekdepleridir uniw lernin kollejlerinin ahmiyetleri edyan isleri bn yakyndan gyzyklanjakdyklaryny aytdy we mundan sonra Gulen bn yakyn aragatnasykda bolyp reportaj alyp barjakdyklaryny aytdy we saylawyn adalatly we dogry bolandygyny nygtady men ozum bu yagdaya caksiz begenyan we buysanyan yeneki yillara dowam diyyan we shatlygymy sizin bn paylasyan sizden geljek jogaplara sabyrsyzlyk hosamaylyk bn garasyan islediginiz jogaplary yazip bilersinz

Köneler, jankaka tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir